Doğrudan Temin Detayları

Temin Başlığı : 2 KALEM MAL ALIMI(Diyaliz Solüsyon)
Şartname : Şartnameyi İndir
Temin Yöntemi : 22/D
Başlama Tarihi : 15.01.2020 - 10:00:00
Bitiş Tarihi : 20.01.2020 - 09:00
Kategori : Mal Alımı

Açıklamalar

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzeme/malzemeler/iş/işler  için KDV. hariç en geç 20/01/2019  tarih ve saat 09:00 'a kadar Satınalma Komisyon Başkanlığımıza elden veya 0414 711 50 48  nolu faxımıza - bozovadh.dt@gmail.com  fiyat verilmesini rica ederim.
# Malzeme Adı Birim Miktar
1 Bikarbonatlı Konsatre Bazik Hemodiyaliz Solüsyonu 6LT Adet 500
2 Bikarbonatlı Konsatre Asidik Hemodiyaliz Solüsyonu 5LT Adet 500